ارتباط با من

mobile        +۹۸۹۱۲۵۶۳۸۹۹۷

      Instagram    http://instagram.com/kamranmaleki_com  @kamranmaleki_com

    Telegram     https://t.me/kamranmaleki   @kamranmaleki

facebooke  https://www.facebook.com/kamranmalekicom

    LinkedIn    https://www.linkedin.com/in/kamranmaleki-com 

تلفن رزرو وقت مشاوره در کرج: ۰۲۶۳۴۴۹۷۴۸۸    موبایل مرکز: ۰۹۳۷۲۶۹۰۶۴۳    در بندر انزلی کلینیک فردای روشن: ۰۱۳۴۴۴۳۲۱۵۱

آدرس مرکز کرج: چهارراه طالقانی بسمت میدان سپاه، بعداز شهر کتاب، برج آرام، طبقه نهم، مرکز روان شناسی آرام اندیشه

آدرس مرکز بندر انزلی: غازیان، جنب بانک ایران زمین، کلینیک فردای روشن