ارتباط با من

mobile        +۹۸۹۱۲۵۶۳۸۹۹۷

      Instagram    http://instagram.com/kamranmaleki_com  @kamranmaleki_com

    Telegram     https://t.me/kamranmaleki   @kamranmaleki

facebooke  https://www.facebook.com/kamranmalekicom

    LinkedIn    https://www.linkedin.com/in/kamranmaleki-com 

تلفن رزرو وقت مشاوره: ۰۲۶۳۴۴۹۷۴۸۸      موبایل مستقیم: ۰۹۱۲۵۶۳۸۹۹۷      موبایل مرکز: ۰۹۳۷۲۶۹۰۶۴۳

آدرس مرکز: کرج، چهارراه طالقانی بسمت میدان سپاه، بعداز شهر کتاب، برج آرام، طبقه نهم