طرح خصوصی یکساله هدف گذاری بر مبنای خودشناسی(طراحی نسبی و منعطف مسیر زندگی همه جانبه مختص شخصیت شما)

پروژه ای که بطور خصوصی برای شما شخصی سازی می شود و بیشترین اثر را در شما و زندگیتان خواهد داشت.

این پروژه، دوره موفقیت نیست بلکه حس خوشبختی و سرزندگی تولید می کند و به رشد همه جانبه شما می انجامد.

مشاوره شغلی_تحصیلی نیست بلکه به انتخاب رشته تحصیلی و شغل متناسب با شخصیت شما می انجامد.

سریع نیست بلکه همیشگی است و پیوستگی دارد و روی یک بنیان محکم تاکید می کند.

تضمینی نیست بلکه به پیگیری و پیوستگی تلاش شما بستگی دارد.

درمان نیست، پیشگیری است، اما درمان هم در آن اتفاق می افتد.

انگیزشی نیست بلکه تولید انگیزش می کند.

به کار چه کسانی می آید؟

بطور کلی همه افراد مگر کسانی که بدلایلی از جمله نداشتن بینش کافی مناسب طرح نباشند که در همان جلسه اول به آنها گفته خواهد شد.

افرادی که اهمیت و مزایای خودشناسی و هدف گذاری بر مبنای خودشناسی را بیشتر حس می کنند.

افراد باهوش و چندین هدفه که فکر می کنند هوش برای موفقیت و حس خوشبختی کافیست.

افراد مستعدی که نمی دانند چطور به بهترین نحو از استعداد بالقوه شان استفاده کنند.

کسانی که به دنبال عزت نفس و اعتماد به نفس هستند.

کسانی که دوست دارند خودشکوفایی را تجربه کنند.

هر شخصی که خواستار رشد شخصی خود است.

در این طرح خصوصی یکساله من و شما یک تیم می شویم به هدف رشد شخصی شما و ارتقای کیفیت همه جانبه زندگی شما، کمکتان می کنم خود را بصورت کاربردی بشناسید و بر مبنای شناخت از خود هدف گذاری کنید، بسته به آمادگی و تمایل شما در جزیی ترین مسایل زندگیتان وارد می شوم و موثرترین روش مختص به شما را در رسیدن به خواسته هایتان، بشما پیشنهاد می دهم و در این مسیر ممکن است از تستهای روان شناسی استفاده کنم. با هم استعدادها، علایق، آرزوها و رویاها، توانایی ها، نیازها، ارزش ها، امکانات، ویژگیهای شخصیتی، نقاط قوت، نقاط ضعف و محدودیت هایتان را شناسایی می کنیم، نقاط ضعف، نگرانی ها و محدودیت هایتان را مدیریت میکنیم که این وزنه های سنگین را از پاهای شما باز کنیم تا رشد شما تسهیل شود، تعارض ها و تناقض هایتان را مدیریت میکنیم تا نفس راحتی بکشید و راه برای پیشرفت شما باز شود. در مورد معنای زندگی شما به بحث می نشینیم و آن را با هدفتان منطبق می کنیم. در این طرح برای کل سالهای زندگیتان برنامه خواهید داشت. یاد میگیرید برای خود هدف گذاری کنید، هدف گذاری ای که منحصر به شما و متناسب با خودشناسی شماست، هدف گذاری ای اصولی که سکوی پرتابیست برای رسیدن به خواسته هایتان، سکوی پرتابی در مسیر موفقیت و حس خوب خوشبختی، سرزندگی و خودشکوفایی. لطفا اصطلاح خودشکوفایی را طبق نظریه مزلو در اینترنت سرچ کنید.

شهریه و سایر شرایط هم تیم شدن:

قیمت ها تا ۳۰ مهر ۹۷ (به تومان)

ماه اول: ۱۰۰۰۰۰    ماه دوم: ۲۰۰۰۰۰    ماه سوم: ۱۹۰۰۰۰    ماه چهارم :۱۹۰۰۰۰    ماه پنجم: ۱۸۰۰۰۰    ماه ششم: ۱۸۰۰۰۰    ماه هفتم: ۱۷۰۰۰۰    ماه هشتم: ۱۷۰۰۰۰    ماه نهم: ۱۶۰۰۰۰    ماه دهم: ۱۶۰۰۰۰    ماه یازدهم: ۱۵۰۰۰۰   ماه دوازدهم: ۱۵۰۰۰۰   جمع ۱۲ ماه: ۲۰۰۰۰۰۰ 

شرایط اجرای طرح بصورت تلفنی و از طریق دنیای مجازی ده درصد تخفیف دارد.

یک کد معرف به هم تیمی تخصیص می یابد که هر کس این کد را ارایه دهد ۵% تخفیف می گیرد.

در ازای معرفی هر نفر خود معرف(هم تیمی) ۱۰% تخفیف می گیرد.

شاید بخواهید بجای وجه نقد خدمات دیگری در ازای کاری که برای شما می کنم عرضه کنید، در این صورت برای توافق تماس بگیرید.

تخفیف می خواهید؟ تماس بگیرید.

همراه مستقیم ۰۹۱۲۵۶۳۸۹۹۷