اهمیت و مزایای هدفگذاری بر مبنای خودشناسی

وقتی هدفی انتخاب می­کنید که بر مبنای شناخت از خود باشد، احتمال رسیدن به آن را تا حد زیادی افزایش می­دهید. این هدف فقط یکی است و تمام وجود شما را فریاد می­ زند. به عبارتی: هدف متعالی شما تلفیقی از استعدادها، علایق، توانایی­ ها، امکانات، آرزوها، رؤیاها، نیازها، نقاط قوت و ارزش های شماست.با معنای زندگی شما هم خوانی دارد پس شما دلیل عمیقی برای پرداختن به هدفتان دارید و رابطه ژرفی با آن برقرار می کنید.

شما این هدف را نسبت به هر هدف دیگری به راحتی دنبال می­کنید چون منطبق بر استعدادهای شماست.

شما این هدف را با شور و اشتیاق دنبال می­کنید، چون بر حسب علایق شماست.

شما بیش از هر چیز توانایی رسیدن به این هدف را دارید چون بر پایه­ ی توانایی­های شماست.

شما در مسیر رسیدن به این هدف یاری می­شوید، چون بر پایه­ ی امکانات شما طراحی شده است.

شما انگیزه­ی کافی برای پرداختن به این هدف را دارید، چرا که بر مبنای آمال و رؤیاهای شماست.

لازم نیست برای نیازهای برجسته­ ی خود، زمان و انرژی مجزایی بگذارید، چون بر طبق نیازهایتان برنامه­ ریزی شده است.

چقدر زیادند مردمی که ۸ ساعت یا (با اضافه­ کاری) ۱۲ ساعت از روز گرانبهایشان را صرف رسیدن به پول برای نیازهایشان می­کنند. آیا بهتر نیست لذت ببرید و به نیازها، علایق و آرزوها و رشدتان رسیدگی کنید، تازه به شما پول هم بدهند؟ یا این که نصف عمرتان را فقط برای پول کار کنید تا بتوانید با پول به نیازها و آرزوها و علایقتان رسیدگی کنید، تازه اگر دل و دماغ و وقت آن را داشته باشید. دوست من! زندگی با شغلی که دوستش نداشته باشید و بر مبنای خودشناسیتان نباشد ­­بخش قابل توجهی از انرژی و طراوت و جوانی شما را از شما می­گیرد!!

شما قدرت­های لازم برای رسیدن به این هدف را دارید، چون بر طبق نقاط قوت شما طراحی شده است. در واقع شما در جهت جریان آب شنا می­کنید.

در مسیر رسیدن به این هدف، بسیاری از موانع و مشکلاتتان پیشاپیش حل شده، چرا که شما نقاط ضعف و محدودیت­هایتان را در انتخاب هدف لحاظ کرده­ اید.

مزایای دیگری هم هست که به ذهن شما می رسد. برای افزایش انگیزش خودتان آن ها را بنویسید و برای من هم بفرستید.

هدف گذاری بر مبنای خودشناسی صرف انتخاب یک هدف نیست بلکه به نوعی تدوین زندگی است که فقط یک جنبه آن انتخاب بهترین حرفه و شغلی است که با شخصیت شما همسو است. با این نوع از هدف گذاری شما زندگی ای را برای خود می سازید که در آن حس آرامش و خوشبختی و سرزندگی را تجربه کنید و حرفه ای را پیشه می کنید که با آن حس سرزندگی داشته باشید، شغلی که حس کنید حتی اگر درآمدم از جای دیگر تامین باشد، باز هم این حرفه را ادامه خواهم داد.چرا؟چون این حرفه علاقه شماست، آرزوی شماست، نیاز شماست، نقطه قوت شما و ارزش های شماست و دلیل و معنای زندگی شماست. اما شما چه بخواهید و چه نخواهید پول بدنبال شما می آید. مستقیم بدنبال پول رفتن رفتار ناپخته ای است. شما با حرفه تان زندگی ارزشمند و رضایتمندانه ای را تجربه می کنید و انجامش می دهید برای اینکه لذت ببرید و حس سرزندگی را تجربه کنید، تازه به شما پول هم می دهند. و این است تعریف واقعی حرفه و شغل. 

پس در این نوع از هدف گذاری شما می روید که خودتان را با تمام ویژگی های شخصیتی تان تحقق ببخشید و خودتان را زندگی کنید و در انتهای عمر این جمله را با خود زمزمه کنید که: من بطرز شایسته ای زندگی کردم و اکنون آسوده خاطر آماده رفتنم.

نکته قابل تامل اینکه شما در حرفه تان مزیت رقابتی خواهید داشت. یعنی بدلیل اینکه شغلتان با خودشناسی تان تطبیق یافته است، شما حرفه تان را با روش خودتان که منحصر به خودتان است انجام می دهید و این روش را هیچکس جز شما به خوبی نمی تواند انجام دهد، چون این روش در ذات شماست. همین نکته باعث یک تمایز و مزیت رقابتی بین شما و رقیبان شماست. و شاید هم رقیبی نداشته باشید.

با هدف گذاری بر مبنای خودشناسی نبوغ درونتان را بیدار می کنید. نبوغی منحصر به خود شما که در دنیا نبوده، نیست و نخواهد آمد. چون مثل شما در دنیا نبوده، نیست و نخواهد آمد!