اهمیت و مزایای هدفگذاری بر مبنای خودشناسی

اهمیت و مزایای هدفگذاری بر مبنای خودشناسی

وقتی هدفی انتخاب می­کنید که بر مبنای شناخت از خود باشد، احتمال رسیدن به آن را تا حد زیادی افزایش می­دهید. این هدف فقط یکی است و تمام وجود شما را فریاد می­ زند. به عبارتی: هدف متعالی شما تلفیقی از استعدادها، علایق، توانایی­ ها، امکانات، آرزوها، رؤیاها، نیازها، نقاط قوت و ارزش های شماست.با معنای زندگی شما هم خوانی دارد پس شما دلیل عمیقی برای پرداختن به هدفتان دارید و رابطه ژرفی با آن برقرار می کنید.

به خواندن ادامه دهید